Communiqué de soutien à la CREA (Par le Centre Social Autonome Le Dilengo, en Français, Roumain et Arabe)

Depuis trois ans, les membres de la CREA tentent de vivre et de s’organiser librement contre la misère d’un système économique défaillant. A partir d’avril 2011, la CREA a ouvert des dizaines d’immeubles et maisons vides afin que des personnes à la rue puissent y loger. Aujourd’hui, plus d’une centaine de personnes vivent heureux et décemment dans plusieurs bâtiments. Pour l’État, il s’agit d’écraser une initiative d’autogestion populaire qui échappe aux grands partis et associations qui gèrent « la crise ». Ce lundi 21 avril 2014, l’État avec son « nouvel ordre sécuritaire » a donc encore frappé à Toulouse. Après avoir pénétré dans une maison du quartier de la Roseraie, la police a courageusement jeté à la rue une bande de malfaiteurs : des familles avec leurs enfants, des précaires, des travailleurs et des étudiants pauvres appartenant à la CREA.

Nous dénonçons la brutalité de la police et son utilisation spectaculaire indiqué dans un communiqué par la CREA (1) : « plus d’une centaine de policiers de corps différents, une quinzaine de camions, brigades des CSI, BAC, Police nationale, gardes-mobiles, renseignements généraux, lorsqu’au même moment le gouvernement se pavane vulgairement dans les médias en parlant de « plans d’économies » et de « gestion sociale » du pays. »

Nous dénonçons la brutalité de police et ses pratiques criminelles. Les tirs de flash-ball dans les visages ont encore défiguré un jeune toulousain. De plus, plusieurs autres personnes ont été blessées au visage après avoir été tabassées, poursuivies et harcelées dans les rues. Il ne s’agissait pas là d’une première fois, les membres de la CREA sont régulièrement réprimé-e-s par une police qui n’a rien d’autre à faire que d’exercer ses techniques de violence sur eux. Pour le seul tord de vouloir garder un toit au-dessus de leur tête, d’avoir une maison pour eux, elles, et leurs enfants.

Nous dénonçons les méthodes autoritaires employées par l’État contre nos ami-e-s toulousain-e-s, et appelons l’ensemble de la population à se préoccuper de tels agissements du pouvoir : arrestations accompagnées d’interrogatoires, de coups et blessures gratuites, et suivies de poursuites judiciaires. Main dans la main, la Préfecture PS, et la nouvelle mairie de droite pilotée par Jean-Luc Moudenc, ont décidé de taper encore plus fort sur des gens simples, animés par des principes d’entraide et qui n’ont pas renoncé à construire une vie collective et digne. Le capitalisme sécuritaire essaie de tirer profit des désordres qu’il provoque. La « sécurité » est l’argument principal des grands partis à chaque élection, mais aucun n’arrive à régler le problème du logement.

Dans la France individualiste et raciste de Manuel Valls, sur le territoire des grandes puissances impérialistes comme dans le monde colonisé, les résistances politiques, sociales et économiques se multiplient, s’étendent et se rencontrent. Elles attaquent les logiques de marchandise, les logiques de polices et les logiques de frontières. Les contradictions liées à l’accumulation illimitée de pouvoirs et de profits condamnent les classes dominantes à l’extension des révoltes.

A Ivry-sur-Seine comme à Toulouse et partout où il le faudra :

Tout pour tout-e-s ! Pouvoir au peuple !

Les habitants du Centre social autogéré li Dileñgo

Ivry-sur-Seine, 27/04/2014

(1) http://creatoulouse.squat.net/

Suport de presă campania pentru rechiziționarea reciproc si auto-gestionare (CREA) Toulouse

Timp de trei ani , membrii CREA încearcă să trăiască și să organizeze în mod liber față de mizeria a unui sistem economic care nu a reușit. Din aprilie 2011, CREA a deschis zeci de clădiri și case goale astfel încât oamenii de pe stradă să poat găzdui. Astăzi, mai mult de osuta de locuitori traiesc bucurosi în clădiri și au un trai decent. Pentru stat, aceasta este zdrobire, o inițiativă, de sine populară care scapă partide majore și asociații care gestionează « criza ». Lunia acesta douăzeci și unu april 2014, statul cu « noua ordine de securitate » de-a lovit din nou in Toulouse. După intrarea in casă în cartierul Rose Garden, poliția a aruncat cu curaj în stradă o banda : familiile cu copii, locuri de muncă precare și elevii săraci aparținând CREA.

Noi denunțăm brutalitatea poliției și utilizarea sa spectaculoasă a spus într-o declarație de CREA (1) : « Mai mult de o sută de polițiști de diferite corp, cincisprezece camioane, brigade CSI, LAC, paznici naționale de poliție si mobil, informații generale, atunci când, în același timp, guvernul se plimbă frecvent în mass-media, vorbeste despre »planuri de economii« și »managementul social« a țării. »

Noi denunțăm brutalitatea poliției și practici criminale. Trăgând Flash -ball în fața încăt a desfigurat un tănăr din Toulouse. În plus, mai multe alte persoane au fost rănite în față după ce au fost bătute, judecate și hărțuite pe străzi. Acesteea nu a fost acolo pentru prima dată, membri ai CREA sunt reprimate în mod regulat de către poliție nu are nimic altceva de făcut decât să-și exercite violență tehnic pe ele. Pentru vina de-a păstra un acoperiș deasupra capului lor, de a avea o casă pentru ei, elle, și copiii lor .

Noi denunțam metodele autoritate utilizate de către statul împotriva prietenilor noștri din Toulouse, și facem apel la întreaga populație să vă faceți griji cu privire la astfel de acte de putere însoțite de arestări interogatorii, bătăi și leziuni gratuit, și a urma urmăririi penale. Mână în mână, Prefectura PS, și noua primărie drept, condus de Jean-Luc Moudenc, a decis să lovescă mai tare pentru oameni care nu au renuntat la solidaritate, inspirati de principiile ajutorului reciproc și care nu au renunțat la acumularea vieții colective și demnă. Capitalismul în condiții de siguranță încearcă să profite de tulburări provocate din. « Securitat », este argumentul principal dintre cele mai importante partide din fiecare alegeri, dar nici unul nu a reușit să rezolve problema locuințelor .

În individualist și rasist Franța Manuel Valls, pe teritoriul marilor puteri imperialiste ca în lume colonizată, creșterea rezistenței politice, sociale și economice, să extindă și multiplie si să întlneasă. Ei ataca logica petei, logica politiei, și logica frontierei. Contradicții legate de acumularea nelimitată a puterilor și a profiturilor condamna clasele dominante în extinderea revoltelor .

Un Ivry- sur-Seine în calitate de Toulouse și ori de câte ori el va fi : Totul pentru-e-uri ! Puterea poporului !

Centrul Social Autonomă li Dileñgo Ivry- sur-Seine 27/04/2014

(1) http://creatoulouse.squat.net/

بيان دعم و مساندة لCREA تولوز

CREA التجمع من أجل التسخير والتعاون و التسيير الذاتي

منذ ثلاث سنوات يحاول أعضاء CREA العيش منظمين ومتحررين من بؤس النظام الاقتصادي الفاشل.. من شهر أفريل 2011 قامت CREA بفتح عشرات المباني والمنازل الفارغة لمساعدة المعوزين الذين لا يجدون سقف يقيهم البرد القارص ولهيب الشمس، اليوم يوجد أكثر من مائة شخص يعيشون بسعادة ،هناء و طمأنينة في العديد من المباني.

تحاول الدولة سحق المبادرة الشعبية الذاتية التي لاتخضع لسيطرة الجمعيات و الأحزاب، رجال مطافئ الأزمة الاقتصادية . فقد ضرب « نظامها الأمني الجديد » هذا الاثنين 21 أفريل 2014 بيد من حديد مرة أخرى في تولوز. بعد تمكنها من دخول منزل في حي حديقة الورود) Roseraie ( استطاعت الشرطة فعل مهزلة أخرى تضاف إلى تلك المهازل المتكررة فألقت في الشارع العشرات من العائلات والأطفال،عمال بسطاء ذوي الدخل المحدود الذي لايكفي لسد رمق العيش وطلاب علم فقراء ينتمون إلى CREA.

إننا نستنكر وحشية الاعتداء وطريقة استعراض العضلات التي تمارسها الشرطة في حق هؤلاء الأشخاص وذلك عقب البيان الصادر عن CREA (1) والذي جاء فيه أن أكثر من مئة رجل شرطة من مختلف الفرق الأمنية :شرطة التدخل السريع، الشرطة القضائية،الشرطة العمومية ،شرطة الاستعلامات العامة مدعمين بخمسة عشر شاحنة مدرعة، في الوقت نفسه الحكومة عبر وسائل الإعلام تتحدث عن « خطط الادخار » و « الإدارة الاجتماعية للبلاد ».

إننا نستنكر وحشية الشرطة والممارسات الإجرامية التي أوقعت عدة إصابات بينهم واستعملت الرصاص المطاطي مصيبة احدهم بجروح بليغة في الوجه وقامت بقمع المدنين العزل، متابعتهم قضائيا ،مضايقتهم و التحرش بهم في الشارع، ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها CREA وأعضائها إلى هذه الممارسات الوحشية من قبل شرطة شغلها الشاغل قمعها ، لأنها تحاول مساعدة و توفير سقف لهؤلاء لحمايتهم هم و أطفالهم.

نشجب الأساليــــب الاستبدادية التي تستخدمها الدولـــــة ضد أصدقائنا في تولوز، وندعو جميـــع السكان للقلق بشأن هذه الأفعال :الاعتقالات، اللإستجوابات ،الإصابات و المتابعات القضائية. اليد في اليد تقوم المحافظة PS و البلدية اليمينية بقيادة Jean-Luc Moudenc باتخاذ قرارات للضرب بقوة مرة أخرى الناس العاديين المعوزين الذين يحاولون إنشاء مجتمع خاص يقوم على مبدأ المساعدة و الحياة الاجتماعية الكريمة.

تحاول الرأسمالية الاستفادة من الاضطرابات وتوظف الأحزاب الرئيسية ورقة الأمن في برامجها الانتخابية في كل موعد دون الوصول لحل مشكلة السكن .

في فرنسا مانويل فالس العنصرية و الفردية، في أراضي القوى الامبريالية الكبرى كما هو الحال في العالم المستعمر ، تتزايد أشكال المقاومة السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية، مهاجمة منطق السوق ، الشرطة و الحدود المغلقة. التناقضات الناجمة عن تراكم غير محدود للسلطات والأرباح ستجعل الطبقات الحاكمة مرتعدة الفرائص أمام توسع و انتشار الانتفاضات الشعبية.

في أيفري سور سين ، تولوز و كل العالم : السلطة للشعب !

سكان المركز الاجتماعي لتسيير الذاتي li Dileñgo أيفري سور سين (Ivry-sur-Seine)

2014/04/27 (1) http://creatoulouse.squat.net/

Publié le 28 avril 2014 par CAL Alsace
1486 visites